Općina Zadar的日出日落时间表

地区: 克罗地亚 > 扎达尔 >

地址: Općina Zadar, 克罗地亚

经纬度: E15.1949524, N44.1027454

时区: Europe/Zagreb

当前时间: 2019-12-09 21:19:06

今天日出时间: 07:23:03 AM

今天日落时间: 04:20:48 PM

今天日照时长: 8小时57分钟45秒

明天日出时间: 07:23:55 AM

明天日落时间: 04:20:50 PM

后天日出时间: 07:24:46 AM

后天日落时间: 04:20:55 PM2019年每天的日出日落时间表 显示所有日期

日期 日出时间 日落时间 日照时长
2019年01月01日 07:34:12 AM 04:31:30 PM 8小时57分钟18秒
2019年02月01日 07:16:28 AM 05:09:08 PM 9小时52分钟40秒
2019年03月01日 06:35:43 AM 05:47:17 PM 11小时11分钟34秒
2019年04月01日 06:40:04 AM 07:26:02 PM 12小时45分钟58秒
2019年05月01日 05:50:11 AM 08:02:25 PM 14小时12分钟14秒
2019年06月01日 05:18:48 AM 08:35:21 PM 15小时16分钟33秒
2019年07月01日 05:19:54 AM 08:46:20 PM 15小时26分钟26秒
2019年08月01日 05:47:17 AM 08:23:50 PM 14小时36分钟33秒
2019年09月01日 06:22:29 AM 07:35:53 PM 13小时13分钟24秒
2019年10月01日 06:57:02 AM 06:40:39 PM 11小时43分钟37秒
2019年11月01日 06:36:03 AM 04:49:32 PM 10小时13分钟29秒
2019年12月01日 07:14:17 AM 04:22:18 PM 9小时8分钟1秒

日出日落照片

croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia

Općina Zadar的地形图:(点击载入动态地图)

Općina Zadar, 克罗地亚的海拔等高线地图

搜索其他地方的日出日落时间Općina Zadar的其他地方

最近查询

附近的地方