Općina Zadar的日出日落时间表

地区: 克罗地亚 > 扎达尔 >

地址: Općina Zadar, 克罗地亚

经纬度: E15.1949524, N44.1027454

时区: Europe/Zagreb

当前时间: 2020-07-04 06:38:23

今天日出时间: 05:22:01 AM

今天日落时间: 08:45:31 PM

今天日照时长: 15小时23分钟30秒

明天日出时间: 05:22:40 AM

明天日落时间: 08:45:12 PM

后天日出时间: 05:23:22 AM

后天日落时间: 08:44:50 PM2020年每天的日出日落时间表 显示所有日期

日期 日出时间 日落时间 日照时长
2020年01月01日 07:34:11 AM 04:31:17 PM 8小时57分钟6秒
2020年02月01日 07:16:44 AM 05:08:48 PM 9小时52分钟4秒
2020年03月01日 06:34:26 AM 05:48:17 PM 11小时13分钟51秒
2020年04月01日 06:38:41 AM 07:26:58 PM 12小时48分钟17秒
2020年05月01日 05:49:07 AM 08:03:19 PM 14小时14分钟12秒
2020年06月01日 05:18:25 AM 08:35:58 PM 15小时17分钟33秒
2020年07月01日 05:20:20 AM 08:46:12 PM 15小时25分钟52秒
2020年08月01日 05:48:07 AM 08:22:54 PM 14小时34分钟47秒
2020年09月01日 06:23:21 AM 07:34:32 PM 13小时11分钟11秒
2020年10月01日 06:57:56 AM 06:39:16 PM 11小时41分钟20秒
2020年11月01日 06:37:03 AM 04:48:30 PM 10小时11分钟27秒
2020年12月01日 07:15:07 AM 04:22:02 PM 9小时6分钟55秒

日出日落照片

croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia

Općina Zadar的地形图:(点击载入动态地图)

Općina Zadar, 克罗地亚的海拔等高线地图

搜索其他地方的日出日落时间Općina Zadar的其他地方

最近查询

附近的地方