Općina Zadar的日出日落时间表

地区: 克罗地亚 > 扎达尔 >

地址: Općina Zadar, 克罗地亚

经纬度: E15.1949524, N44.1027454

时区: Europe/Zagreb

当前时间: 2018-12-18 17:40:42

今天日出时间: 07:29:55 AM

今天日落时间: 04:22:45 PM

今天日照时长: 8小时52分钟50秒

明天日出时间: 07:30:29 AM

明天日落时间: 04:23:11 PM

后天日出时间: 07:31:01 AM

后天日落时间: 04:23:38 PM2018年每天的日出日落时间表 显示所有日期

日期 日出时间 日落时间 日照时长
2018年01月01日 07:34:13 AM 04:31:43 PM 8小时57分钟30秒
2018年02月01日 07:16:11 AM 05:09:28 PM 9小时53分钟17秒
2018年03月01日 06:35:19 AM 05:47:36 PM 11小时12分钟17秒
2018年04月01日 06:39:37 AM 07:26:20 PM 12小时46分钟43秒
2018年05月01日 05:49:51 AM 08:02:42 PM 14小时12分钟51秒
2018年06月01日 05:18:40 AM 08:35:33 PM 15小时16分钟53秒
2018年07月01日 05:20:02 AM 08:46:17 PM 15小时26分钟15秒
2018年08月01日 05:47:32 AM 08:23:32 PM 14小时36分钟0秒
2018年09月01日 06:22:46 AM 07:35:27 PM 13小时12分钟41秒
2018年10月01日 06:57:19 AM 06:40:12 PM 11小时42分钟53秒
2018年11月01日 06:36:22 AM 04:49:12 PM 10小时12分钟50秒
2018年12月01日 07:14:33 AM 04:22:12 PM 9小时7分钟39秒

日出日落照片

croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia
croatia zadar 日落 克羅埃西亞 札達爾
@Zadar, Croatia

Općina Zadar的地形图:(点击载入动态地图)

Općina Zadar, 克罗地亚的海拔等高线地图

搜索其他地方的日出日落时间Općina Zadar的其他地方

最近查询

附近的地方